سون سگمنت چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سون سگمنت (Seven Segment Display ) یا همان SSD ها یکی از ارزان ترین ، پر کاربردترین و راحت ترین قطعات الکترونیکی هستند که به عنوان قطعات نمایشگرها مورد استفاده قرار می گیرند. علت اصلی نام گذاری این محصول این است که این قطعه از 7 قسمت تشکیل شده است که در عکس زیر قابل مشاهده است او می توانید به راحتی این قطعات را تشخیص دهید :

این قطعات همان ال ای دی ها هستند که به صورت منظمی در کنار هم قرار کرفته اند. اگر در ساختار سون سگمنت ها دقت کنید یک نقطه کوچک هم می بینید که برای نمایش ممیز استفاده می شود. با مدیریت صحیح در روشن شدن هر کدام از این ال ای دی ها می توان عدد مورد نظر خود را در یک سون سگمنت ایجاد کرد و نمایش داد. از آنجاییکه هر ال ای دی هم یک پایه کاتد دارد و هم یک پایه آند در سون سگمنت ها ما 14 عدد پایه کلی داریم .در کل دو نوع سون سگمنت داریم :

 1- سون سگمنت های کاتد مشترک
 2- سون سگمنت های آند مشترکبه صورت استاندارد هر یک از سگمنتهای سون سگمنتها را با حروف انگلیسی A تا G نام گذاری می کنند.
در تصویر بالا نحوه این نام گذاری قابل مشاهده است.

در صورتی که در سون سگمنت، کاتد کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آن سون سگمنت ، سون سگمنت کاتد مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی های نام گذاری شده A تا G باید پایه مشترک که در اینجا همان پایه کاتد مشترک محسوب می شود به صفر یا زمین وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت مثبت یا  یک داده شود.

در صورتی که در سون سگمنت، آند کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آن سون سگمنت ، سون سگمنت آند مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی های نام گذاری شده A تا G باید پایه مشترک که در اینجا همان پایه آند مشترک محسوب می شود به یک یا مثبت وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت صفر یا زمین داده شود.

۱۳۹۴/۱۲/۰۲
mahanled.com
شرکت