منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentmahanled.com4/20/2018 10:27:38 PMfaمحققان دانشگاه ویرجینیا با همکاری محقق ایرانی محمد نوشاد روش جدیدی را ابداع کرده اند که از نور ال ای دی به عنوان حامل سیگنال هایی برای ایجاد ارتباط استفاده می شود1394/07/13http://www.mahanled.com/fa/News/item/اخبار/57/محققان دانشگاه ویرجینیا با همکاری محقق ایرانی محمد نوشاد روش جدیدی را ابداع کرده اند که از نور ال ای دی به عنوان حامل سیگنال هایی برای ایجاد ارتباط استفاده می شود1394/07/13بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ روز چهارشنبه 19 آذرماه با معرفی غرفه های برگزیده به کار خود پایان داد1394/05/07http://www.mahanled.com/fa/News/item/اخبار/56/بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ روز چهارشنبه 19 آذرماه با معرفی غرفه های برگزیده به کار خود پایان داد1394/05/07علاقمندان بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای الکترونیک دنیاCES 2015 برای دانلود آخرین اخبار کلیک کنند1394/05/07http://www.mahanled.com/fa/News/item/اخبار/55/علاقمندان بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای الکترونیک دنیاCES 2015 برای دانلود آخرین اخبار کلیک کنند1394/05/07